Gamma-Ray - soutěž 1. místo

O projektu

ZADÁNÍ PROJEKTU: Jedná se o zaměření na vlastní herní počítačové sestavy, prodej periferií k PC a hardware. logo by mělo symbolizovat pečlivost, kvalitu, moderní technologii. Gamma-Ray znamená: Záření gama, značené řeckým písmenem γ, je vysoce energetické elektromagnetické záření vznikající při radioaktivních a jiných jaderných a subjaderných dějích. lÍbí se nám žlutočerná varianta (jako je znak radioaktivity) a chceme zkusit i černobílou